5 niedziela wielkanocna
Sugestie programowe

Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity

02/05/21
Kontynuacja obchodzonego w liturgii misterium Chrystusa w życiu człowieka: Katolik ma w swoim sercu wielkanocne poczucie unikatowego zwycięstwa, którego Bóg dokonał nie przemocą, ale pokorą i cichością. Wie, że jest Jego przyjacielem i czerpiąc z ołtarza Eucharystii zdroje wypływające z Chrystusa jako duchowej skały, sam staje się ofiarą świętą i żywym ołtarzem (prefacja, Obrzędy poświęcenia ołtarza).
Właśnie wtedy spełnia się marzenie św. Ambrożego – katolik staje się „ozdobnym klejnotem duszy, który dojrzał mądrością, staje się dla innych blaskiem wiary, wdziękiem jej wyznawania, pięknem sprawiedliwości i hojnością miłosierdzia”. Trudno o bardziej wyczerpującą, trafną i gęstą syntezę katolicyzmu, trudno o bardziej precyzyjne nakreślenie zadań wynikających z dzisiejszych treści. Posilony spotkaniem z Panem Życia i Śmierci świadek pustego grobu idzie do świata z miłością i przynosi korzyść wszystkim. Dokonuje on swych dzieł w solidarności z wszystkimi ludźmi.
 
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.