5 niedziela wielkanocna
Sugestie słuchacza

Przyjąć i połączyć (sugestie słuchacza)

02/05/21
Bo czyż do tego nie jesteśmy wzywani w drugim czytaniu, by nasza miłość miała konkretny wymiar? Żeby nie było tak, że wiele o niej mówimy, skupiamy się na tworzeniu misternych konstrukcji myślowych, a robimy mało lub prawie nic? Obawiam się trochę, że ktoś mógłby odczytywać takie słowa jako wezwanie do aktywizmu – ileż osób angażuje się w piękne dzieła – a nie idzie za tym ich moralne postępowanie. Najważniejsza jest prawda, stawanie w niej – wtedy i nasze czyny, i nasze słowa będą spójne i będą dążyły do miłości.