5 niedziela wielkanocna
Homilia do dorosłych

Trwanie z Chrystusem warunkiem dobrego życia

02/05/21 ks. Konrad Sulmirski
Centrum Kościoła, żywego organizmu, stanowi Chrystus – krzew winny. Jest on jednak nie tylko centrum, lecz także źródłem – to z niego i dzięki niemu wyrastają poszczególne latorośle. Wynika z tego, że nie wolno nam patrzeć na Chrystusa jedynie jako na Założyciela, Głowę i Zwierzchnika Kościoła. Chrystus jest tym, który rodzi wiernych do życia, który daje im życie – życie wieczne. Dzięki sakramentowi chrztu, każdy chrześcijanin zostaje zaszczepiony w Chrystusa – w tajemnicę Misterium Paschalnego.