5 niedziela wielkanocna

Zakorzenieni w Chrystusie

02/05/21 s. Arletta Ziółkowska
Dobry Bóg kocha nas swą wielką miłością. Kocha nas mimo naszych odejść, grzechów, słabości. Ogarnia nas swoją wielką przyjaźnią. Pozostał z nami ukryty w sakramencie Eucharystii. Karmi nas swoim Ciałem i Krwią, abyśmy życie mieli w sobie. Prawdziwe życie, a nie tylko jego namiastkę. Panu Bogu nie chodzi o to, byśmy od czasu do czasu pamiętali o Nim. Bóg pragnie, abyśmy wpuścili Go do naszego życia.