Boże Ciało

Sugestie programowe
03/06/21
Kontynuacja obchodzonego w liturgii misterium Chrystusa w życiu człowieka: (…) W dzisiejszym świecie techniki i obrazu, gdy ludzka uwaga wydaje się wyczerpana, a spojrzenie nieustannie czymś rozpraszane, istnieje konieczność powrotu do ciszy, kontemplacji, do zatrzymania ludzkiego wzroku w tym pełnym pokoju punkcie.
Sugestie słuchacza
03/06/21 Sławomir Zatwardnicki
Warto, by kaznodzieja zajrzał do komentarza (lub teologicznych refleksji Josepha Ratzingera) i zastanowił się nad sformułowaniem „raz na zawsze” (gr. εφαπαξ). Naprawdę można nad tym jednym wyrażeniem medytować godzinami. Aby potem w pół godziny przekazać sedno...
Homilia do dorosłych
03/06/21 ks. Kazimierz Zdziebko OMI
Twierdzenie, że jest się człowiekiem wierzącym, ale niepraktykującym, w rzeczywistości jest wyborem życia bez komunii z Chrystusem, z Bogiem, takiej wiary „na niby”, słowem, praktykowaniem niewiary. W żadnej innej relacji człowiek nie jest bliżej Boga, niż w Eucharystii. W Eucharystii człowiek jest w stanie „odczytać” i pojąć, na ile to możliwe sercem i umysłem, kim tak naprawdę jest Pan Bóg, że jest Miłością. I to, tak naprawdę, jest jedyna rzecz, którą w miarę potrafimy zrozumieć.
Homilia do dorosłych
03/06/21 ks. Zbigniew Kosik
Krew to życie, najcenniejsza wartość. Tym bardziej więc podkreśla doniosłość chwili, ważność rzeczy i spraw których dotyczy. Cała historia zbawienia w wymiarze starotestamentalnym będzie skupiać się wokół tego wydarzenia. Z jednej strony ukaże wierność Boga, z drugiej zaś przedstawi niewierność narodu wybranego, ludzi, tych którzy będą potomkami i dziedzicami synajskiego układu.
Homilia do dzieci
03/06/21 Lidia Lasota
Mieli niekwaszony chleb i wino. Brakowało tylko baranka. Pan Jezus chciał pokazać, że to On jest Bożym Barankiem, który oddaje życie za każdego człowieka. Apostołowie nie wiedzieli, ale Pan Jezus wiedział, że następnego dnia musi umrzeć. Dlatego długo z nimi rozmawiał i opowiadał im o Bogu, swoim Ojcu. Obiecał im, że w niewidzialny sposób pozostanie z nimi już na zawsze.