Polecamy
Pozostać w prawdzie Chrystusa. Małżeństwo i Komunia w Kościele katolickim Best
seller
pod red. Roberto Dodaro
KSIĄŻKA
28,00 zł 23,80 zł
Boże Ciało
Homilia do dorosłych

Boże Ciało – stygmat miłości Boga do człowieka

03/06/21 ks. Zbigniew Kosik
Krew to życie, najcenniejsza wartość. Tym bardziej więc podkreśla doniosłość chwili, ważność rzeczy i spraw których dotyczy. Cała historia zbawienia w wymiarze starotestamentalnym będzie skupiać się wokół tego wydarzenia. Z jednej strony ukaże wierność Boga, z drugiej zaś przedstawi niewierność narodu wybranego, ludzi, tych którzy będą potomkami i dziedzicami synajskiego układu.