Boże Ciało
Sugestie programowe

Kościół i świat bardzo potrzebują kultu eucharystycznego

03/06/21
Kontynuacja obchodzonego w liturgii misterium Chrystusa w życiu człowieka: (…) W dzisiejszym świecie techniki i obrazu, gdy ludzka uwaga wydaje się wyczerpana, a spojrzenie nieustannie czymś rozpraszane, istnieje konieczność powrotu do ciszy, kontemplacji, do zatrzymania ludzkiego wzroku w tym pełnym pokoju punkcie.
Ze spojrzenia na Jezusa w monstrancji symbolizującej Słońce Sprawiedliwości płynie w życie człowieka światło pokoju, którym chce się dzielić z innymi, bo odkrył logikę daru tej Obecności. Owocem każdej adoracji jest odkrycie, że człowiek spełnia się, wchodząc w relację Bogiem i z innymi, gdy „czyni dar z siebie, że posiada siebie w dawaniu siebie” (F. Blachnicki).
„Kościół i świat bardzo potrzebują kultu eucharystycznego. Jezus czeka na nas w tym sakramencie miłości. Nie odmawiajmy Mu naszego czasu, aby pójść, spotkać Go w adoracji, w kontemplacji pełnej wiary, otwartej na wynagradzanie za ciężkie winy i występki świata. Niech nigdy nie ustanie nasza adoracja!” (św. Jan Paweł II, Dominicae cenae 3).
 
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.