Boże Ciało
Sugestie słuchacza

Raz jeden, czyli raz na zawsze

03/06/21 Sławomir Zatwardnicki
Warto, by kaznodzieja zajrzał do komentarza (lub teologicznych refleksji Josepha Ratzingera) i zastanowił się nad sformułowaniem „raz na zawsze” (gr. εφαπαξ). Naprawdę można nad tym jednym wyrażeniem medytować godzinami. Aby potem w pół godziny przekazać sedno...