Polecamy
Mesco dux Polonie baptizatur
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim
KSIĄŻKA
30,00 zł 25,50 zł

NMP Królowej Polski

Sugestie programowe
03/05/21
Kontynuacja obchodzonego w liturgii misterium Chrystusa w życiu człowieka: (…) W dobie atomizacji i wzrastającej anonimowości zadaniem chrześcijan jest wspieranie na wszelkie sposoby miejsc, w których przyjaźnie się rodzą: sąsiedztwo, wspólnota parafialna, szkoła, popularne dziś grupy hobbystyczne, grupy aktywne społecznie, związki, towarzystwa, wolontariat itp.
Sugestie słuchacza
03/05/21 Rafał Bernard
Chyba najprościej byłoby skupić się na wymowie słowa. Czy można powiedzieć, że jest ono skoncentrowane na celu życia Maryi – na Chrystusie? Że Maryja pełni w nim rolę „drogi” dla Chrystusa? Narzędzia dla wypełnienia woli Boga? Ale czy tylko narzędzia? A może podmiotu, od którego wiele zależy?
Homilia do dorosłych
03/05/21 ks. Franciszek Zawadzki
Warto wspomnieć o Jasnogórskich Ślubach Narodu zredagowanych przez Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego i złożonych na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku – dwa miesiące po pierwszym większym manifeście robotniczym, jaki miał miejsce w Poznaniu, kiedy to pracownicy tamtejszych zakładów przemysłowych wyrazili bunt wobec władzy komunistycznej, czyniąc to w duchu odpowiedzialności za swoje rodziny, swoich bliskich, w obronie praw człowieka i w przekonaniu niezbywalnego prawa wolności, którego nigdy i nikomu nie można odmawiać bez powodu.
Homilia do dorosłych
03/05/21 Olaf Szczypiński
Dzisiejsza liturgia słowa przepełniona jest obrazami wywyższenia. Apokaliptyczna wizja św. Jana opisuje walkę między Niewiastą z Dziecięciem i Smokiem, która rozgrywa się w niebie. Dla starożytnych czytelników obraz ten nawiązywał do historii Izraela i „szatana” – przeciwnika Bożego ludu. Tradycja chrześcijańska utożsamiała Niewiastę z Maryją. Istotne dla nas dzisiaj jest to, że św. Jan wskazuje, że narodziny obiecanego Izraelowi Mesjasza są początkiem ostatecznego wybawienia.
Homilia do dzieci
03/05/21 ks. Tomasz Rogoziński
Ten miesiąc poświęcony jest Matce Bożej. Ludzie gromadzą się w maju w kościołach lub przy przydrożnych kapliczkach na nabożeństwach majowych. Śpiewają tam pieśni maryjne i odmawiają litanię do Matki Bożej, czyli wymieniają różne Jej tytuły, imiona, na przykład: Matko Najświętsza, Domie złoty, Panno roztropna oraz wiele innych, po których wołają do Maryi „Módl się za nami”.