NMP Królowej Polski
Homilia do dorosłych

Historia to nie wszystko!

03/05/21 ks. Franciszek Zawadzki
Warto wspomnieć o Jasnogórskich Ślubach Narodu zredagowanych przez Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego i złożonych na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku – dwa miesiące po pierwszym większym manifeście robotniczym, jaki miał miejsce w Poznaniu, kiedy to pracownicy tamtejszych zakładów przemysłowych wyrazili bunt wobec władzy komunistycznej, czyniąc to w duchu odpowiedzialności za swoje rodziny, swoich bliskich, w obronie praw człowieka i w przekonaniu niezbywalnego prawa wolności, którego nigdy i nikomu nie można odmawiać bez powodu.