NMP Królowej Polski
Homilia do dorosłych

Niepodległość, która jest wolnością

03/05/21 Olaf Szczypiński
Dzisiejsza liturgia słowa przepełniona jest obrazami wywyższenia. Apokaliptyczna wizja św. Jana opisuje walkę między Niewiastą z Dziecięciem i Smokiem, która rozgrywa się w niebie. Dla starożytnych czytelników obraz ten nawiązywał do historii Izraela i „szatana” – przeciwnika Bożego ludu. Tradycja chrześcijańska utożsamiała Niewiastę z Maryją. Istotne dla nas dzisiaj jest to, że św. Jan wskazuje, że narodziny obiecanego Izraelowi Mesjasza są początkiem ostatecznego wybawienia.