NMP Królowej Polski
Homilia do dzieci

Z dawna Polski, Tyś Królową

03/05/21 ks. Tomasz Rogoziński
Ten miesiąc poświęcony jest Matce Bożej. Ludzie gromadzą się w maju w kościołach lub przy przydrożnych kapliczkach na nabożeństwach majowych. Śpiewają tam pieśni maryjne i odmawiają litanię do Matki Bożej, czyli wymieniają różne Jej tytuły, imiona, na przykład: Matko Najświętsza, Domie złoty, Panno roztropna oraz wiele innych, po których wołają do Maryi „Módl się za nami”.