Polecamy
Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji
José H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł

Trójcy Przenajświętszej

Sugestie programowe
30/05/21
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Chrześcijanie są chrzczeni „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Najpierw odpowiadają „Wierzę” na trzykrotne pytanie, które wymaga od nich wyznania wiary w Ojca, Syna i Ducha Świętego (KKK 232). Bóg Ojciec zesłał na świat swojego Syna, Słowo Prawdy, i Ducha Uświęciciela, aby objawić ludziom tajemnicę Bożego życia (kolekta).
Sugestie słuchacza
30/05/21 Olaf Szczypiński
Moją uwagę zwracają w pierwszej kolejności dwa pierwsze wersy psalmu: „Słowo Pana jest prawe, a każde jego dzieło godne zaufania”. Sens tego zdania wyznaczają wyrażenia – prawy i godny zaufania. W tym kontekście warto odpowiedzieć na pytania: co to znaczy, że słowo Pana jest prawe? Każde ze znaczeń tego słowa w języku polskim daje tutaj podpowiedzi, które warto podkreślić – autentyczny, rzeczywisty, sprawiedliwy, oparty na prawie, uczciwy etc.
Homilia do dorosłych
30/05/21 ks. Maciej K. Kubiak
Film kończy się osobistym wyznaniem ks. Bonieckiego, który w przejmujący sposób odpowiada na pytanie w jakiego Boga nie wierzy, do jakiego Boga się nie modli: w Boga, który „czyha, by przyłapać człowieka na grzechu czy słabości; w Boga, który potępia rzeczy materialne; w Boga, który kocha cierpienie...
Homilia do dorosłych
30/05/21 ks. Szymon Bajon
Pytanie o to gdzie mieszka Bóg, a więc – w jaki sposób możemy doświadczyć Jego obecności – jest bliskie również nam. Każda z naszych odpowiedzi wyraża tylko pewną część prawdy o Najświętszej Trójcy i dopiero odpowiednie połączenie wszystkich odpowiedzi może nas przybliżyć do odnalezienia właściwego obrazu Boga. Gdzie więc jest Bóg, gdzie mieszka Bóg?
Homilia do młodzieży
30/05/21 ks. Piotr Śliżewski
Jezus przed wniebowstąpieniem spotka się ze swoimi uczniami na jednej z galilejskich gór i chce dać im „leczniczy plaster” na ich wewnętrzne rany. Autor natchniony dobrze wprowadza nas w to, co czują uczniowie. Bez ukrywania prawdy, pisze o oporach apostołów: „niektórzy jednak wątpili”. Zresztą, początek tego fragmentu zaczyna się od nienaturalnego stwierdzenia: „jedenastu udało się…”.
Homilia do dzieci
30/05/21 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Cel homilii: Przybliżamy dzieciom prawdę, że Trójca Święta jest nie tylko tajemnicą, ale jest przede wszystkim miłością trzech Osób – Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. Pomoce: Jeśli jest to możliwe, to warto przygotować dla każdego dziecka trójlistną koniczynkę – symbol Trójjedynego Boga.