Trójcy Przenajświętszej
Sugestie programowe

Tajemnica Trójcy Świętej źródłem wszystkich innych tajemnic wiary

30/05/21
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Chrześcijanie są chrzczeni „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Najpierw odpowiadają „Wierzę” na trzykrotne pytanie, które wymaga od nich wyznania wiary w Ojca, Syna i Ducha Świętego (KKK 232). Bóg Ojciec zesłał na świat swojego Syna, Słowo Prawdy, i Ducha Uświęciciela, aby objawić ludziom tajemnicę Bożego życia (kolekta).
Wyznając prawdziwe i wiekuiste Bóstwo, wielbimy odrębność Osób, Jedność w istocie i równość w majestacie (prefacja o Najświętszej Trójcy). Jezus Chrystus, który „przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę”, w Eucharystii udziela człowiekowi tego samego Bożego życia (SC 8). Homilista ma okazję przypomnieć, że „«Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym» powinny zawsze pozostawać z nami i przynosić także owoce poza celebracją eucharystyczną” (KKK 1109).
 
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.