Trójcy Przenajświętszej
Sugestie słuchacza

Warto przypomnieć podstawową prawdę wiary

30/05/21 Olaf Szczypiński
Moją uwagę zwracają w pierwszej kolejności dwa pierwsze wersy psalmu: „Słowo Pana jest prawe, a każde jego dzieło godne zaufania”. Sens tego zdania wyznaczają wyrażenia – prawy i godny zaufania. W tym kontekście warto odpowiedzieć na pytania: co to znaczy, że słowo Pana jest prawe? Każde ze znaczeń tego słowa w języku polskim daje tutaj podpowiedzi, które warto podkreślić – autentyczny, rzeczywisty, sprawiedliwy, oparty na prawie, uczciwy etc.