Wniebowstąpienie Pańskie
Sugestie programowe

Chrystus jest głównym celebransem liturgii, przez którą czci Ojca w niebie

16/05/21
Synteza słowa Bożego zawartego w tekstach świętych w nauczaniu ojców Kościoła: „Nasz Zbawiciel wstępuje do nieba, nie buntujmy się zatem na ziemi. Niech tam będzie myśl, a tu będzie spokój. Wstąpmy tam z Chrystusem całym sercem. Gdy nadejdzie jego obiecany dzień, pójdziemy tam i ciałem.
Musimy jednak wiedzieć, że z Chrystusem nie wstąpi ani pycha, ani chciwość, ani wyuzdanie. Żadna z naszych wad nie wstąpi z naszym lekarzem. Z tego więc powodu, jeżeli chcemy za lekarzem wstąpić do nieba, starajmy się tu złożyć nasze wady i grzechy. Wszystkie nasze nieprawości uciskają nas niczym jakieś kajdany i więzy grzechów usiłują nas skrępować. Dlatego z Bożą pomocą postępujmy zgodnie z tym, co mówi psalmista: «Stargajmy ich więzy, abyśmy szczerze mogli powiedzieć Panu: Stargałeś moje więzy, Tobie złożę ofiarę chwały». Zmartwychwstanie Chrystusa jest naszą nadzieją, a wniebowstąpienie Pańskie jest naszym wyniesieniem do chwały” (Cezary z Arles).
 
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.