Wniebowstąpienie Pańskie
Homilia do dorosłych

Jest pośród nas w nowy sposób

16/05/21 ks. Maciej K. Kubiak
Pierwsza z nich pochodzi z katechezy papieża Franciszka, wygłoszonej podczas jednej z audiencji ogólnych na początku pontyfikatu. Papież mówił wtedy tak: „Wniebowstąpienie nie wskazuje na nieobecność Jezusa, ale mówi nam, że żyje On pośród nas w nowy sposób. Nie jest już więcej w określonym miejscu świata, jak to było przed wniebowstąpieniem. Obecnie jest w panowaniu Boga, obecny w każdym miejscu i czasie, bliski każdego z nas...".