Polecamy

Zesłanie Ducha Świętego

Sugestie programowe
23/05/21
Wyjaśnienie tekstów świętych przez pryzmat misterium Chrystusa: Grecki termin parakletos, który występuje w Ewangelii Jana na określenie Ducha Świętego, jest trudny do przetłumaczenia. Może oznaczać „przywołany do kogoś” na pomoc, w celu obrony. Jednym z działań Parakleta, o którym mówi dzisiejszy fragment Ewangelii, jest świadczenie o Jezusie.
Sugestie słuchacza
23/05/21 Michał Piotr Gniadek
Na przestrzeni dziejów chrześcijanie w czasie prześladowań, wojen i w obliczu innych dramatycznych wydarzeń pokładali całą nadzieję w Panu. Nosili w sobie to niezwykle silne przekonanie, że w ścisłej komunii z Bogiem każda sytuacja może przynieść błogosławione owoce. Teraz nie powinno być inaczej, a jednak jako wspólnota Kościoła...
Homilia do dorosłych
23/05/21 ks. Paweł Wygralak
Duch Święty został nam dany w sakramencie chrztu. On zamieszkał w nas, staliśmy się Jego świątynią. Święty Cyryl, biskup Jerozolimy w jednej ze swoich katechez uczył, że Duch Święty „przychodzi z sercem prawdziwego obrońcy. Przychodzi, aby zbawić, leczyć, uczyć, zachęcać, wzmacniać, pocieszać, oświecać duszę tego, który Go przyjmuje”. A zatem Duch Święty otrzymany na chrzcie, obdarza człowieka wszystkimi potrzebnymi darami, które są niezbędne w codziennym życiu...
Homilia do dorosłych
23/05/21 ks. Bartłomiej Kupś
Liturgia dzisiejszej uroczystości pozwala nam uczestniczyć w niezwykłym wydarzeniu. Na apostołów zgromadzonych w Wieczerniku i na Maryję oraz prawdopodobnie na inne kobiety, zstępuje Duch Święty pod postacią ognistych języków (zob. Dz 2, 1-3). Od tego momentu, zmienia się kompletnie życie tych ludzi. Z zalęknionych słabeuszy stają się odważnymi głosicielami Jezusa Zmartwychwstałego.
Homilia do młodzieży
23/05/21 o. Marcin Wrzos OMI
(Ref.) I to zapiera dech Że jest coś, a nie nic Gdy budzisz się to nadal jesteś Ty I to zapiera dech Że obok Ciebie jest ktoś I że mogło być nic... I to zapiera dech Że jest coś, a nie nic (…). Pewnie znasz ten utwór „Kwiatu Jabłoni”. Ma na YouTubie ponad 3 mln odsłon...
Homilia do dzieci
23/05/21 bp Antoni Długosz
„Ciągły niepokój na świecie, wojny i wojny bez końca, jakże niepewna jest ziemia, jękiem i gniewem drgająca”. Odpowiedź na te niepokoje zawarta jest w refrenie piosenki, w której Pan Jezus mówi: „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam; Nie tak, jak daje dzisiaj świat, powiedział do nas Pan”.