Zesłanie Ducha Świętego
Homilia do dorosłych

Duch Święty umacnia nas w wierze

23/05/21 ks. Paweł Wygralak
Duch Święty został nam dany w sakramencie chrztu. On zamieszkał w nas, staliśmy się Jego świątynią. Święty Cyryl, biskup Jerozolimy w jednej ze swoich katechez uczył, że Duch Święty „przychodzi z sercem prawdziwego obrońcy. Przychodzi, aby zbawić, leczyć, uczyć, zachęcać, wzmacniać, pocieszać, oświecać duszę tego, który Go przyjmuje”. A zatem Duch Święty otrzymany na chrzcie, obdarza człowieka wszystkimi potrzebnymi darami, które są niezbędne w codziennym życiu...