Zesłanie Ducha Świętego
Sugestie programowe

Duch Święty uobecnia misterium Chrystusa

23/05/21
Wyjaśnienie tekstów świętych przez pryzmat misterium Chrystusa: Grecki termin parakletos, który występuje w Ewangelii Jana na określenie Ducha Świętego, jest trudny do przetłumaczenia. Może oznaczać „przywołany do kogoś” na pomoc, w celu obrony. Jednym z działań Parakleta, o którym mówi dzisiejszy fragment Ewangelii, jest świadczenie o Jezusie.
Objawienie Boże przyniesione przez Jezusa jest nazywane w Ewangelii Jana świadectwem, zatem Duch Święty za pośrednictwem apostołów będzie dawać świadectwo szczególnie wobec tych, którzy nie znają Chrystusa. Paraklet, Duch Prawdy, będzie pełnić również funkcję objawicielską („doprowadzi was do całej prawdy”). Nie będzie tworzyć nowego objawienia („nie będzie mówił od siebie”), ponieważ Objawienie zakończyło się. Duch Święty będzie pogłębiać w uczniach zrozumienie objawienia dokonanego w Jezusie, aktualizować w ich życiu prawdę przyniesioną w osobie Jezusa. Ostatecznym celem misji Parakleta jest obdarzenie Jezusa chwałą („On mnie otoczy chwałą”).
 
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.