Zesłanie Ducha Świętego
Sugestie słuchacza

Duchowe uzdrowienie

23/05/21 Michał Piotr Gniadek
Na przestrzeni dziejów chrześcijanie w czasie prześladowań, wojen i w obliczu innych dramatycznych wydarzeń pokładali całą nadzieję w Panu. Nosili w sobie to niezwykle silne przekonanie, że w ścisłej komunii z Bogiem każda sytuacja może przynieść błogosławione owoce. Teraz nie powinno być inaczej, a jednak jako wspólnota Kościoła...