Zesłanie Ducha Świętego
Homilia do dorosłych

O Ignis Divine, purget nos

23/05/21 ks. Bartłomiej Kupś
Liturgia dzisiejszej uroczystości pozwala nam uczestniczyć w niezwykłym wydarzeniu. Na apostołów zgromadzonych w Wieczerniku i na Maryję oraz prawdopodobnie na inne kobiety, zstępuje Duch Święty pod postacią ognistych języków (zob. Dz 2, 1-3). Od tego momentu, zmienia się kompletnie życie tych ludzi. Z zalęknionych słabeuszy stają się odważnymi głosicielami Jezusa Zmartwychwstałego.