Apostolstwo modlitwy

Communio małżonków (na czerwiec)

01/04/21 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja ewangelizacyjna: Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej — aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością.