Homilie okolicznościowe
Homilia do dorosłych

Głos Piotra głosem Kościoła (29 VI)

29/06/21 ks. Konrad Sulmirski
Apostoł Piotr pełen był dobrej woli i żywił wielką miłość do swojego Mistrza. W czasie Ostatniej Wieczerzy sam Jezus, choć nie wprost, wyraził uznanie dla jego wielkiej wiary, mówiąc, że w modlitwie prosił Ojca, aby ta nigdy nie ustała, a ponadto prosząc, aby utwierdzał w niej swych braci, sugerując przez to, że wiara Piotra jest szczególnie silna. W odpowiedzi na to Piotr zapewnił Chrystusa, że gotów jest pójść za Nim nawet „do więzienia i na śmierć” (Łk 22, 33).