Homilie okolicznościowe
Homilia do dorosłych

Zawierzenie (11 VI)

11/06/21 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Jeśli tylko jest to możliwe, to jak najczęściej trwajmy na adoracji przed Chrystusem obecnym pod postaciami eucharystycznymi. „Pięknie jest zatrzymać się z Nim i jak umiłowany uczeń oprzeć głowę na Jego piersi, poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca”.