Homilie okolicznościowe
Homilia do dorosłych

Zróbcie wszystko, co Syn wam powie (24 V)

24/05/21 ks. Kazimierz Kubat SDS
Matka Chrystusa, Syna Bożego jest także Matką założonego przez Chrystusa Kościoła. Jej rola jest taka, jak w czasie zesłania Ducha Świętego i jak na weselu w Kanie Galilejskiej: być wyczuloną na potrzeby ludzi, prowadzić ich do Boga, wstawiać się za nimi, przypominać o posłuszeństwie wobec Chrystusa. Ona nie jest boginią, Ona nie zajmuje miejsca należnego Chrystusowi, Ona na Niego wskazuje, do Niego prowadzi, uczy pokory i posłuszeństwa Bożym natchnieniom i przykazaniom.