Pierwsza Komunia Święta
Homilia do dorosłych

Pokarm na drogę do nieba (16 V)

16/05/21 ks. Franciszek Zawadzki
Od najdawniejszych czasów uczniowie Jezusa gromadzili się na wspólnej modlitwie zwanej Eucharystią – dziękczynieniem. Gromadzili się, aby uwielbiać Boga, by przypominać sobie naukę Chrystusa, która z biegiem lat została także spisana w postaci znanych nam Ewangelii, by spożywać Ciało i Krew Chrystusa pod postacią chleba i wina. Eucharystia była także okazją do wspólnego spotkania chrześcijan, do wymiany darów – tak by przyjść z pomocą najbardziej potrzebującym.