Pierwszy piątek
Homilia do dzieci

Jakie jest twoje serce? (do dzieci, czerwiec)

02/07/21 Danuta Szelejewska
Jednym z pięciu zmysłów jest wzrok, dzięki któremu dostrzegamy wszystko to, co dzieje się wokół nas. Cieszymy się pięknem otaczającego świata, radujemy uśmiechniętą buzią dziecka. Czytamy książki, piszemy wiersze, tworzymy wielkie dzieła. To jednak nie wszystko, bowiem do kształtowanego przez nas zewnętrznego świata, koniecznie trzeba jeszcze dodać to, co jest bardzo ważne, choć niewidzialne: żeby dostrzec w Chrystusie Syna Bożego, nie wystarczy zwykłe spojrzenie oczu.