Pierwszy piątek
Homilia do dorosłych

Nie tylko przyjaciele (do dorosłych, maj)

07/05/21 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Są jednak takie sytuacje, w których przyjaźń wystawiona jest na próbę, a wtedy pojawiają się kłopoty. Źródłem jest serce człowieka. Dlatego Jezus daje nam przykazanie, abyśmy się wzajemnie miłowali, tak jak On nas umiłował.