Polecamy

Słuchając Franciszka

01/05/21
Papieska pielgrzymka do Iraku była wydarzeniem historycznym. Niektórzy uważają, że to najważniejsza podróż apostolska obecnego biskupa Rzymu. W przesłaniu wideo przed pielgrzymką Franciszek przedstawił się jako pielgrzym pokutujący, który chce błagać Boga o przebaczenie i pojednania po latach wojen i terroryzmu; prosić Boga o pocieszenie dla serc i uleczenie ran; jako pielgrzym pokoju, żeby ponowić apel o międzyludzkie braterstwo; jako pielgrzym nadziei, który jak Abraham, choć wyrusza w nieznane, idzie w nadziei, ufa Bogu i nie przestaje patrzeć na gwiazdy.
01/06/21 ks. Paweł Szpyrka SJ
„Deklaracja Schumana” (9 V 1950), pięć lat po zakończeniu II wojny światowej, wyznaczyła nowy kierunek przemian w Europie. W dokumencie podkreślono, że pokój na świecie nie może być zachowany „bez twórczych wysiłków”, bez współpracy w konkretnych przedsięwzięciach gospodarczych, bez „rzeczywistej solidarności”. Rozpoczęto od wspólnej koordynacji produkcji stali i wydobycia węgla. Uznano, że stopniowe połączenie interesów gospodarczych podniesie powojenne społeczeństwa europejskie i stanowić będzie pierwszy krok w kierunku bardziej zjednoczonej Europy. Po siedemdziesięciu latach pandemia boleśnie weryfikuje europejską solidarność. Gospodarcze interesy połączone z promocją różnych ideologii niszczą tkankę społeczną.