Słuchając Franciszka

Marzenie o Europie (na czerwiec)

01/06/21 ks. Paweł Szpyrka SJ
„Deklaracja Schumana” (9 V 1950), pięć lat po zakończeniu II wojny światowej, wyznaczyła nowy kierunek przemian w Europie. W dokumencie podkreślono, że pokój na świecie nie może być zachowany „bez twórczych wysiłków”, bez współpracy w konkretnych przedsięwzięciach gospodarczych, bez „rzeczywistej solidarności”. Rozpoczęto od wspólnej koordynacji produkcji stali i wydobycia węgla. Uznano, że stopniowe połączenie interesów gospodarczych podniesie powojenne społeczeństwa europejskie i stanowić będzie pierwszy krok w kierunku bardziej zjednoczonej Europy. Po siedemdziesięciu latach pandemia boleśnie weryfikuje europejską solidarność. Gospodarcze interesy połączone z promocją różnych ideologii niszczą tkankę społeczną.