Słuchając Franciszka

Wszyscy braćmi (na maj)

01/05/21
Papieska pielgrzymka do Iraku była wydarzeniem historycznym. Niektórzy uważają, że to najważniejsza podróż apostolska obecnego biskupa Rzymu. W przesłaniu wideo przed pielgrzymką Franciszek przedstawił się jako pielgrzym pokutujący, który chce błagać Boga o przebaczenie i pojednania po latach wojen i terroryzmu; prosić Boga o pocieszenie dla serc i uleczenie ran; jako pielgrzym pokoju, żeby ponowić apel o międzyludzkie braterstwo; jako pielgrzym nadziei, który jak Abraham, choć wyrusza w nieznane, idzie w nadziei, ufa Bogu i nie przestaje patrzeć na gwiazdy.