Spotkanie wspólnoty różańcowej

Brama niebieska, Gwiazda zaranna (na maj)

01/05/21 ks. Franciszek Zawadzki
W litanii loretańskiej przyzywamy Maryję, nazywając ją bramą niebieską. Można podejrzewać, że łatwo nam przychodzi plastyczne wyobrażenie jakiejś bramy prowadzącej do nieba. Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że taki obraz niewiele ma wspólnego z treścią litanijnego wezwania, choć z drugiej strony wyrażenie – brama do nieba – bliskie jest naszemu religijnemu duchowi. Rozumiemy przecież, że niebo to nasze ostateczne przeznaczenie, że to dom na wieki przygotowany nam przez Boga.