Polecamy
2 niedziela wielkanocna
Sugestie programowe

Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła

11/04/21
W okresie Wielkanocy czytania z Dziejów Apostolskich mówią o przeżywaniu misterium paschalnego w Kościele (WLM 99). Homilista ma okazję wskazać, że niedzielna celebracja dnia Pańskiego i Eucharystii stanowi centrum życia Kościoła.
„Niedziela, w czasie której jest celebrowane Misterium Paschalne, na podstawie tradycji apostolskiej powinna być obchodzona w całym Kościele jako najdawniejszy dzień świąteczny nakazany” (KKK 2177).
Uczestnicy Eucharystii zostają dziś umocnieni kolejnym spotkaniem z Jezusem Zmartwychwstałym. Symbolizuje Go stojący w centrum akcji liturgicznej ołtarz. Jezus, oddając się za nasze zbawienie, sam stał się Kapłanem, Ołtarzem i Barankiem ofiarnym” (5. prefacja wielkanocna). Dzięki Jego miłosierdziu, którego przez posługę Kościoła doświadczamy w odpuszczeniu grzechów i darze pokoju (Formuła rozgrzeszenia), możemy mieć udział w dziele zbawienia, sprawowanym w Ofierze i sakramentach, stanowiących ośrodek całego życia liturgicznego (KKK 1086).
 
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.