Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
2 niedziela wielkanocna
Homilia do dzieci - Niedziela z Owieczką

Pokój wam!

11/04/21 ks. Łukasz Bąbelek
Niedziela Miłosierdzia jest niedzielą, w której Jezus obdarza uczniów łaską pokoju. Warto zaznaczyć, że pokój jaki daje Jezus, to nie tak zwany „święty spokój”. Jezus przynosi pokój, czyli pewność, że On nas kocha. Nawet kiedy grzeszymy, albo odchodzimy od Niego, zawsze na nas czeka. Ty właśnie jest miłosierdzie. Bóg który zawsze nam przebacza i obdarza nas pokojem jest miłosierny.