Polecamy
Josemaria Escriva. Przekroczyć marzenia
Pedro Casciaro
KSIĄŻKA
39,90 zł 34,00 zł

3 niedziela Wielkiego Postu

Sugestie programowe
07/03/21
Jezus mówi o końcu świątyni jerozolimskiej, jej zniszczeniu i odbudowie. Mówi też o nowej świątyni, którą jest Jego ciało. Świątynia to specjalne miejsce, które Bóg wybrał jako swoje mieszkanie i w którym pragnie być czczony. Eucharystia jest w istocie znakiem realnej obecności Boga, który pragnie odbierać cześć i obdarzać swoimi darami. Chleb Eucharystyczny, który jest zadatkiem niebieskiej chwały, przyczynia się do duchowego wzrostu wierzących (modlitwa po Komunii).
Sugestie słuchacza
07/03/21 Anna Lipczyńska
Mocno brzmi w moich uszach zdanie z Ewangelii: „On zaś mówił o świątyni swego ciała”. Tak, nasze ciało jest świątynią Boga. Może więc przykazanie piąte i szóste? „Nie będziesz zabijał”. Kto z nas nie ma na sumieniu grzechu przeciwko piątemu przykazaniu? Prowokacyjne pytanie, prawda? Przewiduję zdumienie w oczach słuchaczy, a może nawet oburzenie. Owszem, być może w dzisiejszej „świętej wieczerzy” nie uczestniczy żaden morderca, czy to jednak świadczy o niewinności każdego z nas?
Homilia do dorosłych
07/03/21 ks. Jacek Kacprzak
Świątynia jerozolimska ze znajdującym się w jej centrum przybytkiem zawierającym arkę przymierza jest miejscem wyjątkowo naznaczonym Bożą obecnością. Pan Bóg wyzwala swój lud z niewoli i zawiera z nim przymierze, na mocy którego nawiązuje z ludźmi szczególną relację.
Homilia do dorosłych
07/03/21
Istnieją też prawa stanowione przez człowieka, które regulują jego współżycie z innymi oraz nadają kształt otaczającej go rzeczywistości. Są również zasady, według których człowiek postępuje przeżywając swoją codzienność, stworzywszy je wcześniej na własny użytek. Wszystko to jest istotne dla harmonijnej egzystencji świata i człowieka, którego zadaniem jest odkrywać prawa nim rządzące, poprawiać te stanowione przez siebie, czyniąc sobie ziemię poddaną. Niestety różnie bywa z respektowaniem tych zasad.
Homilia do młodzieży
07/03/21 ks. Jacek Zjawin
Można śmiało powiedzieć, że ten wstęp jest powodem, dla którego Pan Bóg może, a nawet powinien, nam czegoś zabronić. Wszystkie Boże przykazania w Starym Testamencie wynikają z pragnienia Boga, by człowiek, nie powrócił ponownie do niewoli egipskiej. Są one swego rodzaju zabezpieczeniem wolności i przestrogą przed drogami, które prowadzą do niewoli.
Homilia do dzieci
07/03/21 ks. Konrad Zygmunt
Czytając więcej i chcąc dokładniej poznać czasy Jezusa, dowiemy się, że to, co się działo przedtem w świątyni, miało jakby pomóc, tym którzy tam przybywali. Przychodzili ludzie z bliska i z daleka, i chcieli coś Bogu ofiarować. Były wtedy zasady, przepisy jak i co powinno się zrobić, takie jakby ułatwienia. W efekcie Jezus zobaczył targowisko a nie świątynię. Gdybyśmy chcieli podsumować to, co Jezus zrobił w świątyni, to powiedzielibyśmy, że wyrzucił to, czego nie powinno tam być, że posprzątał, oczyścił – czyli odnowił.