Polecamy
3 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do młodzieży

Darmowa miłość

07/03/21 ks. Jacek Zjawin
Można śmiało powiedzieć, że ten wstęp jest powodem, dla którego Pan Bóg może, a nawet powinien, nam czegoś zabronić. Wszystkie Boże przykazania w Starym Testamencie wynikają z pragnienia Boga, by człowiek, nie powrócił ponownie do niewoli egipskiej. Są one swego rodzaju zabezpieczeniem wolności i przestrogą przed drogami, które prowadzą do niewoli.