Polecamy
3 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Dwa znaki

07/03/21 ks. Jacek Kacprzak
Świątynia jerozolimska ze znajdującym się w jej centrum przybytkiem zawierającym arkę przymierza jest miejscem wyjątkowo naznaczonym Bożą obecnością. Pan Bóg wyzwala swój lud z niewoli i zawiera z nim przymierze, na mocy którego nawiązuje z ludźmi szczególną relację.