Polecamy
Mesco dux Polonie baptizatur
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim
KSIĄŻKA
30,00 zł 25,50 zł
3 niedziela Wielkiego Postu
Sugestie słuchacza

Które wybrać? (sugestie słuchacza)

07/03/21 Anna Lipczyńska
Mocno brzmi w moich uszach zdanie z Ewangelii: „On zaś mówił o świątyni swego ciała”. Tak, nasze ciało jest świątynią Boga. Może więc przykazanie piąte i szóste? „Nie będziesz zabijał”. Kto z nas nie ma na sumieniu grzechu przeciwko piątemu przykazaniu? Prowokacyjne pytanie, prawda? Przewiduję zdumienie w oczach słuchaczy, a może nawet oburzenie. Owszem, być może w dzisiejszej „świętej wieczerzy” nie uczestniczy żaden morderca, czy to jednak świadczy o niewinności każdego z nas?