Polecamy
Ekumenia żyje nadzieją. Medytacje ekumeniczne
o. prof. Wacław Hryniewicz
KSIĄŻKA
39,90 zł 1,00 zł
3 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dzieci - Niedziela z Owieczką

Świątynia Jego ciała

07/03/21 ks. Łukasz Bąbelek
Wydarzenia w świątyni są bardzo symboliczne. Chcemy pokazać dzieciom, dlaczego ważne jest dbanie o trzy świątynie. Świątynię jako kościół, świątynię naszego serca i świątynię naszego ciała. Można użyć trzech symboli: rysunku serca, kościoła i ciała. Te trzy zadbane świątynie mają pokazać dzieciom, że nasza wiara przenika wszystkie te rzeczywistości. Wiara nie wiążę się z miejscem czy czasem, ale z naszym życiem.