Polecamy
3 niedziela Wielkiego Postu
Sugestie programowe

Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo

07/03/21
Jezus mówi o końcu świątyni jerozolimskiej, jej zniszczeniu i odbudowie. Mówi też o nowej świątyni, którą jest Jego ciało. Świątynia to specjalne miejsce, które Bóg wybrał jako swoje mieszkanie i w którym pragnie być czczony. Eucharystia jest w istocie znakiem realnej obecności Boga, który pragnie odbierać cześć i obdarzać swoimi darami. Chleb Eucharystyczny, który jest zadatkiem niebieskiej chwały, przyczynia się do duchowego wzrostu wierzących (modlitwa po Komunii).
Homilista powinien przypomnieć, że Wielki Post jest szczególną okazją do odnowienia łask chrzcielnych i oczyszczenia otrzymanej wiary (DH 69). Bóg gromadzi swój lud ze wszystkich krajów, obmywa z wszelkich nieprawości i daje mu nowego ducha (antyfona na wejście). Pozwala wiernym „co roku z oczyszczoną duszą radośnie oczekiwać świąt wielkanocnych, aby gorliwie oddając się modlitwie i dziełom miłosierdzia, przez uczestnictwo w sakramentach odrodzenia osiągnęli pełnię dziecięctwa Bożego” (1. prefacja wielkopostna).
 
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.