Polecamy
Franciszek dla mężczyzn
Markus Hofer
KSIĄŻKA
24,00 zł 20,40 zł

3 niedziela wielkanocna

Sugestie programowe
18/04/21
Homilista powinien zachęcić wiernych, żeby chcieli „odnowić zachwyt wobec Eucharystii, wobec blasku i piękna, jakie jaśnieją w obrzędzie liturgicznym, skutecznym znaku nieskończonego piękna samej świętej tajemnicy Boga” (SC 97).
Sugestie słuchacza
18/04/21 Sławomir Zatwardnicki
Sama struktura mszy świętej odpowiada ewangelicznemu „przepisowi”: czyta się słowo (liturgia słowa), „rozmawia” się na jego podstawie (homilia), łamie się chleb (sakrament Eucharystii), a następnie posyła wiernych w świat. A jednak, choć naprawdę trudno w to uwierzyć, to jednak można całe życie przychodzić na mszę świętą, a nie poznać Chrystusa. Dlatego życie parafialne nie może ograniczyć się do samej tylko liturgii, nawet jeśli ona będzie stanowiła jego centrum...
Homilia do dorosłych
18/04/21 ks. Maciej Szczepaniak
Dziś mamy 3. niedzielę wielkanocną. Świętujemy okres paschalny, czas przejścia ze Starego do Nowego Przymierza, czas przejścia od starego do nowego człowieka. Słowo pascha, czyli przejście, w jakimś sensie niesie w sobie ów proces zmieniającej się geometrii – przechodzimy ku nowemu życiu. Mocno przeżyliśmy to przejście podczas Wigilii Paschalnej, rozważając wyjście Izraelitów z Egiptu ku Ziemi Obiecanej i wędrówkę suchą stopą przez Morze Czerwone...
Homilia do dorosłych
18/04/21 ks. Piotr Śliżewski
Mamy bardzo ważne zadanie w świecie – być świadkami nadziei i pokoju. Przeżywamy dzisiaj 3. niedzielę wielkanocną. Już trzeci raz mocniej odnawiamy świadomość, że nasz Bóg nie tylko potrafił wcielić się w człowieka, ale ponadto pokonał śmierć. Dlatego z uwagą wsłuchujemy się w słowa Jezusa powiedziane do uczniów po zmartwychwstaniu: „Pokój wam!”. Jezus stwierdza fakt. Nie ma tam cienia wątpliwości.
Homilia do młodzieży
18/04/21 ks. Maciej Przybylak
Pan jest obecny pośród nas, pośrodku swoich uczniów, jak sam obiecał „gdzie dwaj albo trzej są zebrani w imię moje, tam Ja jestem pośród nich”. Tutaj Ewangelista dodatkowo przypomina, że Jezus stanął pośrodku nich, gdy oni rozmawiali, czyli wtedy, kiedy oni się tego nie spodziewali. Jezus zaskoczył uczniów. Gdy się gromadzimy na Eucharystii kilka razy słyszymy wezwanie „Pan z wami”. Znamy dobrze to wezwanie i może jest wręcz rutynowe, ale to wezwanie jest jednym wielkim przypomnieniem...
Homilia do dzieci
18/04/21 ks. Dariusz Zuber
Czytana dziś historia z Ewangelii pokazuje nam, że każdy z nas potrzebuje od Pana Jezusa okularów. Co to za okulary? Dzięki nim lepiej widzimy nie tyle świat wokół nas, ale łatwiej dostrzec nam Boga i dobro w drugim człowieku, aby zmieniać świat wokół nas.