Polecamy
Mesco dux Polonie baptizatur
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim
KSIĄŻKA
30,00 zł 25,50 zł

3 niedziela wielkanocna

Homilia do dzieci - Niedziela z Owieczką
18/04/21 ks. Łukasz Bąbelek
Dzisiaj chcemy pokazać dzieciom Jezusa – Boga i Człowieka. Apostołowie najpierw widzą Jezusa jakby ducha. Później Jezus się do nich odzywa a ostatecznie spożywa z nimi posiłek. Dopiero później dostrzegają Jezusa zmartwychwstałego i słuchają Jego pouczenia. Można przygotować obrazki z różnymi wizerunkami Jezusa, np. Jezus zmartwychwstały, Jezus miłosierny, Jezus nauczający.