Polecamy
3 niedziela wielkanocna
Homilia do dorosłych

Geometria przejścia

18/04/21 ks. Maciej Szczepaniak
Dziś mamy 3. niedzielę wielkanocną. Świętujemy okres paschalny, czas przejścia ze Starego do Nowego Przymierza, czas przejścia od starego do nowego człowieka. Słowo pascha, czyli przejście, w jakimś sensie niesie w sobie ów proces zmieniającej się geometrii – przechodzimy ku nowemu życiu. Mocno przeżyliśmy to przejście podczas Wigilii Paschalnej, rozważając wyjście Izraelitów z Egiptu ku Ziemi Obiecanej i wędrówkę suchą stopą przez Morze Czerwone...