Polecamy
3 niedziela wielkanocna
Homilia do dzieci - Niedziela z Owieczką

Usłyszeć, dotknąć, poczuć Jezusa

18/04/21 ks. Łukasz Bąbelek
Dzisiaj chcemy pokazać dzieciom Jezusa – Boga i Człowieka. Apostołowie najpierw widzą Jezusa jakby ducha. Później Jezus się do nich odzywa a ostatecznie spożywa z nimi posiłek. Dopiero później dostrzegają Jezusa zmartwychwstałego i słuchają Jego pouczenia. Można przygotować obrazki z różnymi wizerunkami Jezusa, np. Jezus zmartwychwstały, Jezus miłosierny, Jezus nauczający.