Polecamy
Jak ewangelizować ochrzczonych Best
seller
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 18,70 zł

4 niedziela Wielkiego Postu

Sugestie programowe
14/03/21
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Jezus jest światłością, która na świat przyszła, aby każdy wierzący w Niego nie chodził już w ciemności, lecz miał światło życia. Chrystus jest „decydującym światłem oświecającym tajemnicę stworzenia” (KKK 280). Światło jest motywem dominującym w IV niedzielę Wielkiego Postu (Laetare), a symbolizują to szaty liturgiczne o jaśniejszym odcieniu.
Sugestie słuchacza
14/03/21 Rafał Bernard
Czy żyjący złem naród lub człowiek nie prowokuje nieszczęsnych wydarzeń, nie ściąga na siebie problemów? Ale ta diagnoza też chyba nie wyczerpuje możliwości, często bowiem problemy są niezawinione, po prostu występują, bo takie jest ludzkie życie – biologiczne, społeczne i duchowe. Czy możemy ze spokojnym sercem powiedzieć, że w żadnym z tych przypadków Bóg nie karze, lecz za wszelką cenę stara się pomóc, posyłając „proroków”, czyli podpowiedzi i możliwości wyjścia z kryzysu?
Homilia do dorosłych
14/03/21 o. Marcin Wrzos OMI
W Wielkim Poście co niedzielę czytamy fragmenty Ewangelii tworzące spójną całość, aby nas przygotować do zbliżających się świąt wielkanocnych. Już jesteśmy za połową tych przygotowań. Ewangelia pierwszej niedzieli była o kuszeniu Jezusa, o tym, że i my będziemy podlegać pokusom. Drugiej niedzieli – o przemienieniu, do którego jesteśmy w tym czasie szczególnie zaproszeni; a trzeciej – że Bóg z największych zgliszczy jest gotowy stworzyć nas na nowo, jak świątynię w Jerozolimie. Dziś czas na kolejną.
Homilia do dorosłych
14/03/21 ks. Piotr Wojnar
To nie ja, to inni! Nie pomogło ludowi, że grzeszyli też kapłani. Nie pomogło kapłanom, że grzeszyli też książęta. Nie pomogło książętom, że cały lud był skorumpowany grzechem. Na równi kapłan, wielmoża i prosty człowiek padali od miecza. Na równi ocalałych ciągnięto w kajdanach do robót w obczyźnie. Jednakowo żaden z nich nie doczekał wolności. Czy choć umierając jako niewolnicy zrozumieli, że sami na siebie i cały swój naród ściągnęli zagładę? Czy do końca wołali – „to nie ja, to inni”?
Homilia do młodzieży
14/03/21 s. Urszula Kłusek SAC
Jednym słowem klęska! O takiej dokładnie sytuacji opowiada dzisiejsze czytanie z Drugiej Księgi Kronik. Naród wybrany stracił wszystko; ziemię ojczystą, Jerozolimę i świątynię, prawo do bycia narodem, prawo do wolności, rozwoju, do wyznawania własnej religii. Jednym słowem klęska! Totalna klęska. Sytuacja bez wyjścia. I oto staje się cud.
Homilia do dzieci
14/03/21 bp Antoni Długosz
Proponowane pomoce: obraz św. Jana Pawła II, obraz pielgrzymki papieża, obraz Jana Pawła II z otwartymi ramionami, obraz Pana Jezusa, obraz Bożych przykazań; a także: obraz zniewolonych Żydów, obraz proroka, obraz Jezusa i Nikodema, obraz Jezusa na krzyżu, obraz św. Pawła; oraz obraz Bożych przykazań, obraz chrztu, obraz spowiedzi, obraz rodziców i napis: Nawracajmy się!