Polecamy
4 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Grzech niesie śmierć, łaska daje życie

14/03/21 ks. Piotr Wojnar
To nie ja, to inni! Nie pomogło ludowi, że grzeszyli też kapłani. Nie pomogło kapłanom, że grzeszyli też książęta. Nie pomogło książętom, że cały lud był skorumpowany grzechem. Na równi kapłan, wielmoża i prosty człowiek padali od miecza. Na równi ocalałych ciągnięto w kajdanach do robót w obczyźnie. Jednakowo żaden z nich nie doczekał wolności. Czy choć umierając jako niewolnicy zrozumieli, że sami na siebie i cały swój naród ściągnęli zagładę? Czy do końca wołali – „to nie ja, to inni”?