Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
4 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Nowa przyszłość

14/03/21 o. Marcin Wrzos OMI
W Wielkim Poście co niedzielę czytamy fragmenty Ewangelii tworzące spójną całość, aby nas przygotować do zbliżających się świąt wielkanocnych. Już jesteśmy za połową tych przygotowań. Ewangelia pierwszej niedzieli była o kuszeniu Jezusa, o tym, że i my będziemy podlegać pokusom. Drugiej niedzieli – o przemienieniu, do którego jesteśmy w tym czasie szczególnie zaproszeni; a trzeciej – że Bóg z największych zgliszczy jest gotowy stworzyć nas na nowo, jak świątynię w Jerozolimie. Dziś czas na kolejną.