Polecamy
Mesco dux Polonie baptizatur
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim
KSIĄŻKA
30,00 zł 25,50 zł

4 niedziela wielkanocna

Sugestie programowe
25/04/21
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Bóg zapowiedział, że będzie pasterzem owczarni, którą jest Kościół. Owce, „chociaż rządzone przez pasterzy – ludzi, są jednak nieustannie prowadzone i karmione przez samego Chrystusa, Dobrego Pasterza i Księcia pasterzy, który oddał swoje życie za owce” (KKK 754).
Sugestie słuchacza
25/04/21 Szymon Bojdo
To życie, które na razie jest ukryte, jego przedsmaku mogę kosztować w Eucharystii. Zastanawiam się jak bardzo przekonują mnie słowa św. Jana z drugiego czytania? Wszak chrześcijaństwo to ciągłe oczekiwanie. Jak długo trwać można w poczuciu, że czegoś się nie wie, czegoś się nie zna a mimo to na to czeka? Współcześnie wszystkie zagadki i tajemnice próbujemy rozwiązywać w mig, zbieramy najtęższe głowy, by nic nie było przed nami zakryte.
Homilia do dorosłych
25/04/21 ks. Paweł Wygralak
Jezusowi, Dobremu Pasterzowi, zależy na owcach. Żadna z nich nie jest Mu obojętna. I żadnej z nich nie pozostawił bez opieki. Trafnie tę prawdę ujął św. Jan Chryzostom, komentując spotkanie zmartwychwstałego Pana z Piotrem, kiedy trzykrotnie pytał apostoła, czy Go kocha: „Bo do głowy apostołów powiedział: Piotrze, miłujesz mnie? A gdy ten to wyznał, dodał: Jeśli mnie miłujesz, paś owce moje! Pyta Mistrz ucznia, czy Go miłuje, nie po to, żeby się dowiedzieć – wszak przenika serca wszystkich – lecz by nam wskazać, jak bardzo Mu leży na sercu troska o owieczki”.
Homilia do dorosłych
07/04/21 ks. Franciszek Zawadzki
Kamień węgielny to fundament domu. Dom zaś to symbol bezpieczeństwa, bliskości, pokoju i spełnienia. Zmartwychwstały Pan – pomimo odrzucenia i śmierci krzyżowej – buduje dla nas dom, czyniąc jego podstawą własne poświęcenie, miłość i moc. Jest też naszym pasterzem a więc opiekunem i tym, który zapewnia nam bezpieczeństwo, pożywienie i ostatecznie życie. Te obrazy Chrystusa, których także On sam używa, aby nam się objawić, mogą rzeczywiście napełniać nasze serca prawdziwie wielkanocną radością i pokojem.
Homilia do młodzieży
25/04/21 s. Arletta Ziółkowska
W Ewangelii Chrystus mówi o tym, że jest dobrym pasterzem. Dobry pasterz, to ten, który zna swoje owce, wie ile ich ma, opiekuje się nimi. Co więcej ryzykuje dla nich życie. Pan Jezus zaryzykował swoje życie. Przyjął na siebie trud męki i okrutnej śmierci. Między Jezusem – Pasterzem, a Jego owcami, czyli Jego wyznawcami istnieje głęboka więź. Chrystus nas zna. Zna nasze tęsknoty, potrzeby. I dlatego mówi do nas: „Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają”.
Homilia do dzieci
25/04/21 Lidia Lasota
W odczytanym fragmencie Ewangelii słyszeliśmy dzisiaj o pasterzu. Czy wiecie, czym zajmuje się pasterz? (rozmowa z dziećmi). A czy w ogóle taki zawód w Polsce, albo na świecie jeszcze istnieje? (rozmowa z dziećmi). Jak sądzicie, czy ojciec Dariusz z misji w Kamerunie jest dobrym pasterzem, o którym mówi Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii? (rozmowa z dziećmi). Kto powie jaki to jest dobry pasterz? (rozmowa z dziećmi).