Polecamy
4 niedziela wielkanocna
Sugestie słuchacza

Czy wiem, że…?

25/04/21 Szymon Bojdo
To życie, które na razie jest ukryte, jego przedsmaku mogę kosztować w Eucharystii. Zastanawiam się jak bardzo przekonują mnie słowa św. Jana z drugiego czytania? Wszak chrześcijaństwo to ciągłe oczekiwanie. Jak długo trwać można w poczuciu, że czegoś się nie wie, czegoś się nie zna a mimo to na to czeka? Współcześnie wszystkie zagadki i tajemnice próbujemy rozwiązywać w mig, zbieramy najtęższe głowy, by nic nie było przed nami zakryte.