Polecamy
4 niedziela wielkanocna
Homilia do dorosłych

Nam na przykład dan jest

07/04/21 ks. Franciszek Zawadzki
Kamień węgielny to fundament domu. Dom zaś to symbol bezpieczeństwa, bliskości, pokoju i spełnienia. Zmartwychwstały Pan – pomimo odrzucenia i śmierci krzyżowej – buduje dla nas dom, czyniąc jego podstawą własne poświęcenie, miłość i moc. Jest też naszym pasterzem a więc opiekunem i tym, który zapewnia nam bezpieczeństwo, pożywienie i ostatecznie życie. Te obrazy Chrystusa, których także On sam używa, aby nam się objawić, mogą rzeczywiście napełniać nasze serca prawdziwie wielkanocną radością i pokojem.